Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
SYGMA BANK to bank, który intensywnie wspierał konsumpcje współpracując z wieloma działającymi w Polsce sieciami handlowymi. Może kiedyś na raty kupiłeś telewizor, może komputer lub pralkę. Jeśli nie uregulowałeś wszystkich rat, z pewnością spotkałeś się z aktywnością firmy BEST i jej funduszu BEST III FIZ NFW. Obecnie natomiast wierzytelność mogła przejść dalej, tym razem do HOIST I FIZ NFW. To z tego funduszu możesz obecnie dostać wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty.


Przypomnijmy, że wierzytelności względem SYGMA BANKU z lat 2006-2009 kupił od samego Banku związany z firmą BEST SA wyspecjalizowany funduszai sekurytyzacyjny (fundusz wierzytelności). BEST zapłacił za pakiet wierzytelności o łącznym nominale 290 mln zł cenę w wysokości 45 mln zł. Cena nabycia była niewielka i już ona sama mówiła wszystko o tym jakiego rodzaju wierzytelności wchodziły w skład zakupionego pakietu.

Były to zdecydowanie wierzytelności trudne, w tym przedawnione i źle udokumentowane. To znaczy, że dłużnik, który otrzymywał w tej sprawie z sądu nakaz zapłaty, miał duże szanse na wygraną po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz ostatecznie na uniknięcie konieczności płacenia jakichkolwiek pieniędzy z tego tytułu.


20 września 2023 roku pakiet pozostałych do wyegzekwowania wierzytelności nabył od BEST SA Fundusz HOIST I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności.


HOIST obecnie prowadzi akcję informowania dłużników o nabyciu w drodze umowy cesji wierzytelności od BEST III FIZ NFW, oraz twierdzi, że roszczenie zostało potwierdzone przez zbywcę wierzytelności co do zasady i co do wyzokości. Jednocześnie fundusz powołuje się na wierzyciela pierwotnego – SYGMA Bank, oraz wzywa do zapłaty długu wskazując jego aktualne saldo.


HOIST wskazuje także na możliwość zawarcia ugody.


Roszczenia te są z dużą dozą pewności przedawnione. Fundusz nie ma możliwości przymusowego wyegzekwowania tych należności od dłużników. Jeśli nie chcesz płacić tych pieniędzy – przeanalizuj dokładnie swoją sytuację prawną i nie podpisuj ugody z funduszem.

Jeśli dostaniesz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty, a więc jedyny w takiej sytuacji środek odwoławczy można wnieść, do sądu, co do zasady, w ciągu 14 dni od dnia, kiedy doręczony zostanie list z przesyłką z sądu. Pamiętaj także, że gdy sprawę dostaniesz bezpośrednio od komornika również możesz podjąć skuteczną obronę i uniknąć konieczności zapłaty należności zasądzonej nakazem zapłaty.

 

Tutaj możesz przeczytać szczegółowe informacje o Terminach do złożenia odwołania od nakazu zapłaty