Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. Możemy mówić o dwóch rodzajach nakazu zapłaty:
1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia służący w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli chcesz zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, musisz złożyć zarzuty od nakazu zapłaty.

 

Tutaj możesz przeczytać o ty, jak złożyć Zarzuty od nakazu zapłaty

 

Skutki wydania nakazu zapłaty.

Najpierw dwa słowa o tym jaka sytuacja powstaje po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Otóż po wydaniu nakazu, sąd ma obowiązek nakaz zapłaty doręczyć dłużnikowi. Dłużnik powinien więc nakaz zapłaty otrzymać krótko po jego wydaniu. Moment otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego (dłużnika), jest momentem jego pierwszego zetknięcia się z daną sprawą sądową. Wszystko co w tej sprawie działo się wcześniej, działo się pomiędzy powodem (wierzycielem) a samym sądem. Sam nakaz zapłaty – przypomnijmy – wydawany jest na posiedzenie niejawnym, a więc bez obecności stron procesu. Pozwany nie musiał więc nic wiedzieć o wszczęciu i postępach w sprawie. W momencie otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego otwiera się 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Dłużnik, który otrzyma z sądu nakaz zapłaty i nie złoży sprzeciwu nie będzie miał już możliwości kwestionowania obowiązku zapłaty stwierdzonej w nakazie kwoty pieniężnej. Żeby więc przedstawić swoje racje sądowi i dać sobie szanse na uniknięcie zapłaty dochodzonej należności, trzeba sprzeciw złożyć i trzeba to zrobić w przepisanym terminie.

 

Tutaj możesz przeczytać czym jest nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy muszę zapłacić?

 

Jeden dzień opóźnienia spowoduje odrzucenie sprzeciwu.

Jako dłużnik, musisz zadbać o terminowe złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nawet jeden dzień opóźnienia spowoduje odrzucenie sprzeciwu. Sprzeciw od nakazu zapłaty może być złożony albo osobiście w siedzibie sądu, który go wydał, albo na poczcie, przy czym w tym drugim przypadku za dzień złożenia pozwu uznawany będzie dzień nadania przesyłki. Składając sprzeciw od nakazu zapłaty korzystaj z przesyłek poleconych lub przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Skutki złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

 

Skuteczne złożenie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi rejonowemu w trybie zwykłego postępowania, w którym będą mogły wziąć udział obie strony sporu. Złożenie sprzeciwu z jednej strony daje szansę na przedstawienie swoich racji w procesie, a z drugiej strony, powoduje odroczenie w czasie uprawomocnienia się orzeczenia, które otwiera drogę do egzekucji komorniczej. Dłużnik, który nie dysponuje dobrymi argumentami obrony (roszczenie po prostu jest zasadne, dłużnik rzeczywiście jest winny wierzycielowi pieniądze), składając sprzeciw od nakazu zapłaty, może skutecznie odroczyć moment, w którym rozpocznie się przymusowa egzekucja.

 

Jak dobrze napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

 

Na wstępie słowo autopromocji: zajmujemy się pisaniem sprzeciwów od nakazów zapłaty. Nie musisz sam pisać sprzeciwu, możesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Rozmowa telefoniczna jest zawsze bezpłatna i bez zobowiązań, a już z niej możesz dowiedzieć się czy w Twojej sytuacji w ogóle warto, dlaczego warto i jakie jest ryzyko, albo szansa. Nie powiem, że samemu się nie da, albo, że napewno sobie nie poradzisz. Na pewno jednak będzie trudniej samemu napisać dobry sprzeciw, a jest to szansa na uniknięcie wielu problemów i na czasami duuuże oszczędności...
A teraz już do rzeczy. Sprzeciw musi zawierać:
1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany sprzeciw
2. oznaczenie stron oraz ich przedstawicieli lub pełnomocników
3. oznaczenie rodzaju pisma
4. wszystkie zarzuty jakie nasuwają się po przeczytaniu pozwu
5. uzasadnienie zawierające argumentację prawną i wyjaśnienie zarzutów
6. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
7. podpis
Sprzeciw powinien być sporządzony na urzędowym formularzu jeżeli pozew był sporządzony na takim formularzu. Niezależnie od tego obowiązku, zawsze możesz skorzystać z urzędowego formularza, jeżeli tak będzie Ci wygodniej przygotować sprzeciw. Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprzeciwu znajdziesz [tutaj]. Pamiętaj o podpisaniu sprzeciwu, oraz o złożeniu go w dwóchegzemplarzach (lub więcej, w zależności od liczby stron procesu i dodatkowy egzemplarz dla samego sądu). Pamiętaj także o załączeniu zgłaszanych dowodów (potwierdzenia wpłat, pokwitowania).

 

Nie na ostatni moment!

 

Pamiętaj, że dobry sprzeciw to konsekwencja dobrego rozeznania w Twojej sytuacji faktycznej i prawnej. Dlatego nie zostawiaj przygotowania sprzeciwu na ostatni moment, ale zanim zaczniesz go pisać, zawsze przypomnij sobie okoliczności związane ze sprawą, odszukaj posiadane przez Ciebie dokumenty, przejrzyj historię przelewów. Skrupulatność i systematyka pozwoli Ci na podjęcie lepszej obrony przed roszczeniami powoda.

Żeby dobrze przygotowac się do pisania sprzeciwu od nakazu zapłaty, poczytaj inne nasze artykuły. nakaz zapłaty z Universe 3 oraz nakaz zapłaty z Banku BNP

.